שחרית יום שבת

*האירוע מתקיים מידי שבוע ביום שבת בשעה 09:45
האירוע הקרוב:
שבת 10/06/2023
09:45
24 Rue La Fontaine, Casablanca 20100, Morocco