שחרית יום שבת

*האירוע מתקיים מידי שבוע ביום שבת בשעה 09:45
האירוע הקרוב:
שבת 09/12/2023
09:45