שחרית יום שבת

*האירוע מתקיים מידי שבוע ביום שבת בשעה 09:45
האירוע הקרוב:
שבת 20/04/2024
09:45