שחרית יום שבת

*האירוע מתקיים מידי שבוע ביום שבת בשעה 09:45
האירוע הקרוב:
שבת 13/07/2024
09:45