שיעור חסידות

*האירוע מתקיים מידי שבוע ביום שבת בשעה 09:00
האירוע הקרוב:
שבת 03/12/2022
09:00
174 Bd Ziraoui, Casablanca 20000, Morocco