זמני היום בקזבלנקה

יום ראשון, ג׳ כסלו ה׳תשפ״ג (27/11/2022)
זריחת החמה
8:13
סזק״ש מג״א
10:07
סזק״ש אדה״ז
10:44
סז״ת גר״א
11:36
חצות היום
13:18
מנחה גדולה
13:48
שקיעת החמה
18:23
צאת הכוכבים
18:52
זמני השבת הקרובה (פרשת ויצא 03/12/2022)
כניסת שבת
18:04
יציאת שבת
19:02