מקווה ליובאוויטש

174 Boulevard Ziraoui, Casablanca, Morocco